bildefrise om oss

Historie

Vedtekter

Styret

Organisasjon

Org. kart

Årsmøte

fanmiletur

fotball

SPONSORER:
Sparebank1
centimedia
midthaug
gjemnes rør
gjoco
bunnpris
avinor
polygon
national oilwell
vestbase
 
SAMARBEID:
gjemneskommune
coop
susigjemnes
Linjebygg offshore
orevilt

Styret for Batnfjord IL 2012

Leder:
Jørn Grønset Tel: 992 14 513

Anleggsleder:
Svein Silseth Tel: 907 58 160

Leder fotballgruppe:
Nils Arild Sæther Tel: 932 28 417

Akt.komité:
Marthe Bjerkeset Dalen Tel: 412 10 998

Klubbhusansvarlig:
Elin Eikemo Tel: 901 63 887